Debata w sejmie "Promocja polskich marek w kraju i za granicą na przykładzie Mapy Marek regionu Małopolska!" 24 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy na debatę: "Promocja polskich marek w kraju i za granicą na przykładzie Mapy Marek regionu Małopolska"   24 kwietnia 2019 r. (środa) w godz. 12.00-14.00, w Sejmie RP, sala 307 bud. B. Główne...

Warsztaty "Zwiększenie efektywności działań proeksportowych". Kraków 18 -19 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy na kolejne z cyklu warsztaty "Zwiększenie efektywności działań proeksportowych poprzez współpracę z kluczowymi instytucjami otoczenia biznesu".Szkolenie odbędzie się w dniach  18 - 19 kwietnia 2019 r. w Hotelu Orient,...

Warsztaty "Pozyskiwanie informacji i weryfikacja kontrahentów na rynkach zagranicznych".Kraków 15 -16 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie  „Pozyskiwanie informacji i weryfikacja kontrahentów na rynkach zagranicznych –  warsztaty z praktykami”. Szkolenie odbędzie się w dniach  15 - 16 kwietnia 2019 r. w Hotelu Orient, ul. Sołtysowska 25 B...
O projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Marketingowe SAR z siedzibą w Warszawie, 
w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Krakowie, 
w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. na terenie województwa małopolskiego.

Realizatorzy
Współpraca
Patronat medialny